< návrat zpět

Úspěšná škola rss


Pentagram úspěšné školy

Pentagram úspěšné školy je naší vlajkovou lodí. Naše originální a jedinečné know-how. Jeho princip vychází z analýzy pěti klíčových oblastí propojených do sebe, navzájem se ovlivňujících a také ze sebe vycházejících. Jedna oblast podmiňuje a ovlivňuje druhou a současně spolu tvoří celek. Důležité je nejen posílení, ale i sladění všech pěti oblastí. Jen tak lze dosáhnout optimálního výsledku – úspěšné školy. Tento program jsme už úspěšně aplikovali na mnoha jednotlivých školách v Čechách, ale i na celé skupině škol. Nabízíme komplexní a hloubkovou analýzu celého systému školy. Včetně poziční analýzy a rozkrytí jednotlivých oblastí. Pomůžeme nalézt slabé stránky a současně nabídneme návod na jejich odstranění nebo alespoň kompenzaci. Nechybí i nalezení silných stránek a konkrétní návody, jak je více a lépe využít. Celý produkt se skládá z šesti realizačních fází, pomocí kterých dosáhneme slibovaných výsledků.

Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve vaší škole

Vybudování dobrých vztahů a celkového příznivého klimatu podporujícího spolupráci, vzájemnou podporu, ale i respekt a důvěru je výzva a nelehký úkol pro každého lídra. Každý, kdo se o to pokusil, ví, že je to náročná a dlouhodobá práce. My vám tímto můžeme dát nejen účinný, ale i vyzkoušený nástroj jak svoji cestu k tomuto cíli nejen zrychlit, ale i zjednodušit.

Krizový management pro ředitele škol

Nejlepší řešení vážného problému je takové, když nedovolíte, aby to zašlo až tak daleko. Jak předcházet problémům a konfliktním situacím ve škole? Lze vůbec dosáhnout ideálního stavu, takže problémy buď vůbec nenastanou, nebo je zachytíte v prvních náznacích- a tím pádem v okamžiku, kdy je jejich řešení ještě relativně snadné? A co k tomu potřebujete? Návod, nástroje i řešení vám dáme na našem nejnovějším specializovaném semináři pro vedení škol.

Expertní a mentorská pomoc pro management škol

Nabízíme školám kombinaci expertní poradenské, lektorské i mentorské pomoci. Jedná se o zcela individuální servis, kde na míru, podle skutečných podmínek pomůžeme s řešením rozvoje školy, se strategickými rozvojovými kroky nebo s řešením palčivých problémů. Jedná se o velmi účinný model, vyzkoušený na konkrétních případech.

Marketing a PR moderní školy

Nabízíme nový a odlišný pohled na marketing a Public Relation školy. Se změnou vnějších společenských podmínek se výrazně mění nároky na moderní PR školy i na komunikaci a spolupráci jednak s rodiči, ale i se zřizovatelem, případně širší veřejností. V mnoha případech dnes vidíme, že často o úspěšnosti školy nerozhoduje jen to, jak „umí učit“, ale stále více i to, jak se umí prezentovat na veřejnosti. Jak umí nebo neumí komunikovat s rodiči a jak je efektivně zapojit do rozvoje školy.

Nabídka externí pomoci pro vedení školy.

Trápí vás neodbytný pocit, že se vaše škola jaksi přestala vyvíjet? Přešlapuje na místě? Narazili jste na pomyslný strop a chodíte v kruhu? Nedaří se změnit nebo zavést potřebné změny, pootočit kormidlo do nových vod, takže se neustále trápíte se stále stejnými problémy a obtížemi? V jaké oblasti tyto obtíže jsou? Jsou to vztahy mezi lidmi? Problémy s rodiči? Problémy v systému školy, vaše konkurence nebo se dokonce nedaří posunout kvalitu výuky někam dále? Může toho být relativně mnohem více a někdy ani nemusíme pravou příčinu ihned zaznamenat.

Nabídka školení, seminářů a workshopů pro školy a učitele

Zde uvádíme výčet vybraných a nejčastějších seminářů a školení a workshopů pro učitele a školy. Každé téma se skládá z dílčích modulů, proto vám můžeme nabídnout konfiguraci a úpravu šitou na míru právě vám a vaší škole. Prosím neváhejte nás kontaktovat, rádi vám vysvětlíme, doporučíme nebo poradíme optimální výběr tématu a obsahu přesně pro vás.

Zavádění moderních technologií (interaktivní tabule, netbooky, digitální hnízda …) do škol

Nabízíme celodenní seminář zaměřený na zavádění moderních technologií do škol. Vycházíme z mnohaletých zkušeností se zaváděním těchto technologií do škol všeho typu a do výuky. Opíráme se o stovky modelových případů z praxe.

Strategie nebo operativa? Aneb cesta k úspěšné škole.

Jak vybudovat skutečně úspěšnou školu? Mám na mysli školu, která se staví čelem k problémům a výzvám, aktivně pracuje na svém rozvoji, ale také stejně aktivně působí na ostatní činitele výchovně-vzdělávacího procesu. Rád používám název, že aktivně kultivuje prostředí i vlivy. Kde leží základní kámen takové úspěšné školy?Pentagram úspěchu

Vyhledávání

Facebook

Newsletter

Naši partneři


Chytré tabuleNadané dítěMyšlenkové mapyFENCING ROOM - škola historického šermuTALENTY - web pro talentované a nadané děti