Kategorie: Životní strategie

Pentagram úspěchu pro osobní rozvoj

Osobního úspěchu a spokojenosti v životě dosáhnete tehdy, když dosáhnete rovnováhy a všech svých cílů v pěti hlavních oblastech života


Kdy jsme spokojeni a jaké máme cíle v osobním životě? Každý je máme jiné a máme jich mnoho. A také zpravidla zasahují hned do několika oblastí  našeho života – do materiální oblasti, tedy to  co máme nebo chceme mít, dále do vztahů s jinými lidmi, ale i do našeho osobního rozvoje, sebenaplnění a samozřejmě i do oblasti zdraví a dalších částí života. Nejprve si musíme tyto oblasti utřídit a teprve potom si v nich stanovit své cíle. K tomu si musíte umět odpovědět na některé otázky, aby jste si své cíle nestanovili nepřesně nebo dokonce špatně. Aby to byly Vaše cíle a nikoliv jen  klamná povrchní přání či dokonce cíle cizí. A samotná realizace, tedy dosahování cílů bude vyžadovat plán – strategii, které se budete držet a budete ji trpělivě naplňovat.

S pentagramem úspěchu si vytvoříte svoji dobrou osobní životní strategii

Vaše osobní filozofie je největším faktorem, který určí, jakým směrem se bude ubírat Váš život

Jim Rohm

 

Obr. Ukázka Osobního pentagramu v podobě myšlenkové mapy

myšlenková mapa systému

Pentagram úspěchu pro osobní rozvoj vznikal postupně, na základě empirických zkušeností z každodenního života mnoha lidí, studiem odborné literatury  z oblasti osobnostního rozvoje, psychologie a jiných a samozřejmě, v neposlední řadě, z mnoha šetření a výzkumů. Vlastních i výzkumů jiných, které jsem s laskavým svolením mohl využít v našem systému. Jde vlastně o systém osobního managementu – sebeřízení, a to od počátku do konce.

Co to je Pentagram úspěchu pro osobní rozvoj?

Je to strategie, jak si zmapovat své vnitřní nastavení, své plány, tužby, cíle a přání a potom si je poskládat do svého systému a ten začít realizovat tak, abyste jej postupně naplňovali a žili opravdu spokojený život. Tak, abyste byli spokojeni nejen s tím, co máte, ale především spokojeni sami se sebou, se svým životem a všemi jeho aspekty.

Co Pentagram úspěchu pro osobní život umí?

 • Udělat si skutečně objektivní a komplexní náhled sama na sebe a svůj dosavadní život. Zdá se Vám to snadné? Vůbec ne! Je to právě to nejtěžší. Pokud to dokážete, budete mít pocit, že vidíte vše jako na dlani. A možná budete překvapeni!  Často se stává, že v úžasu si budete říkat, jak to, že jsem to dříve neviděl? Vždyť je to tak jasné a já to měl celou dobu před nosem. Odpovíte si na otázku KDE JSEM?
 • Nastavit si cíle v souladu se sebou samým, se  svým vnitřním nastavením a hlavně v souladu s tím , kým chcete být a co chcete mít a jací chcete být. Ani toto není snadné. Nesprávně nastavený cíl v jedné oblasti Vás nejen může na Vaší cestě nejen zdržet, ale může působit destruktivně na další oblasti a tak způsobit nemalé problémy a škody. Je to jako lézt na vysokou horu a v okamžiku, kdy jste na vrcholu zjistit, že jste se zmýlili a ta správná hora je hned vedle. Bez správných cílů není úspěchu.
 • Nastavit si priority a zhodnotit důležitost a význam jednotlivých cílů na dosažení Vašeho úspěchu. Ne všechny cíle mají totiž stejnou důležitost a ne všechny cíle přinesou významné posuny vpřed. Některé totiž ovlivní další oblasti a budou tak nezbytným předpokladem pro jejich následnou realizaci. Zkrátka budete muset pomocí Pentagramu úspěchu stanovit význam, důležitost a dopady dílčích cílů na celkový systém. To je  ta strategie, která je právě v našem systému tak originální a důležitá.
 • Dalším krokem je právě ta realizace. Vše zůstává v podobě plánů na papíře, v počítači či v hlavě, když není další fáze – začít jednat. Vše zůstane, tak jako u mnoha lidí, ve fázi přání a snů. I když přesných a konkrétních, ale pořád  jen snů. Nám však jde o uskutečnění našich cílů, takže začneme konat. Je to těžká fáze a zde mnoho lidí selhává. My Vám pomůžeme nejen s tím CO, ale i  JAK začít dosahovat a realizovat své cíle.
 • Ověřování je další z kroků, které jsou nezbytné. Neustále si musíte nastavovat zrcadlo a ptát se. Nikoliv otázkou Zrcadlo, zrcadlo, kdo je na světě nejkrásnější, ale spoustou jiných otázek. Musíte neustále ověřovat, hodnotit, porovnávat.
 • Být připravený na změny. Vaše strategie vytvořené v Pentagramu úspěchu není dogma. Tato Vaše strategie není neměnná a stálá až do skonání věků. Je to živý organismus, proto ji rád tvořím v myšlenkových mapách. Některé větvě této mapy se budou postupně dále větvit, košatit a jiné zase odumírat a zanikat. Vzniknou nové, zaniknou jiné. Bude se měnit i jejich priorita a důležitost. Musíte být připraveni na změny a umět na ně adekvátně reagovat. Musíte se naučit, jak sledovat a vyhodnocovat celý proces a počítat se změnami. Štěstí přeje připraveným.
 • Je řada dalších aspektů, které nelze vtěsnat a popsat na těchto stránkách. Systém je skutečně rozsáhlý a komplexní. Jen tak může postihovat individuální rozdíly jednotlivých uživatelů, ale také odpovídat na otázky a problémy při jeho realizaci. Pestrost života je také nekonečná, proto i mapa musí být variabilní a flexibilní.

Člověk, který je pánem sebe sama, nebude mít jiné pány

Orientální přísloví

Komu je Pentagram úspěchu pro osobní rozvoj určen?

 • Asi bych nejraději řekl, že všem, ale nebyla by to pravda. Přesnější by bylo – je určen těm, kteří chtějí na sobě pracovat. Těm, kteří skutečně chtějí sami aktivně řídit svůj vlastní život na cestě k úspěchu.
 • Přesnější než komu je určen, by totiž asi bylo KDY se lidé obracejí  k vytvoření strategie svého života?
  • Je to zpravidla na křižovatkách života – ukončení školy, změna v zaměstnání, změna partnera, odchod dětí z domu, založení rodiny a další a další
  • Je to v krizích života – cítíme, víme, že vše jde jaksi špatně. Více či méně nastávají problémy a potíže, které nás nutí se ptát:  „Co sakra děláme špatně?“. Je to období různě silné nespokojenosti s… s něčím. Bohužel někdy ani nevíme s čím. I na to umíme dát odpověď.
  • Paradoxně i v obdobích, kdy se daří, zažíváme úspěch a jen obezřetnost nebo životní zkušenost nás nutí být opatrný a ptát se JAK si Status Quo udržet a být i dále šťastný a spokojený.
  • V období pozitivní nespokojenosti – je to vnitřní potřeba, ambice, chuť a snaha zvýšit laťku, stanovit si další nebo vyšší cíle. Je to potřeba růst a k tomu je také potřeba správného zacílení.
  • Asi bychom našli i další motivy, ale výše uvedené bývají nejčastější a nejsilnější.

 

Pokud Vás naše strategie Pentagram úspěchu zaujala, pak můžete absolvovat naše školení a trénink na tvorbu Vaší originální osobní strategie. Více se dozvíte ZDE.

Mgr.Miloslav Hubatka

štěstí a radost

 

 


 

 

Zapojte se aktivně do výzkumu ohledně dosahování úspěchu i Vy!

Výzva k příznivcům problematiky osobnostního rozvoje a dosahování úspěchu – prosíme vyplňte nám anonymní výzkumný test.

 

Prosíme, pomozte nám při sběru dat při výzkumu týkajícího se osobnostního rozvoje. Jde o seriózní psychologický výzkum na principu barvově-slovně asociačního testu, který je snadný, zcela anonymní (uvádí se jen věk a pohlaví) a celý test Vám zabere cca 15-20 minut Vašeho času.

Jde o zaklikávání barev, které se, dle Vás nejvíce hodí k danému slovu nebo slovnímu spojení. Nutno dodat, že žádný výsledek není ani dobrý, ani špatný, ale jde o ryze postojovou záležitost.

Vstup do snímače nejdete zde:

SNÍMAČ

BARVY ŽIVOTA

Instrukce najdete ihned na počátku snímače

Více o metodě nejdete ZDE

Děkujeme za Vaši pomoc podporu.

Miloslav Hubatka

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.


Pentagram úspěchu

Vyhledávání

Facebook

Newsletter

Naši partneři


Chytré tabuleNadané dítěMyšlenkové mapyFENCING ROOM - škola historického šermuTALENTY - web pro talentované a nadané děti