Kategorie: Skryté zdroje

Skryté zdroje

I ve skrytých zdrojích platí Paretiho pravidlo 80:20, tedy že nejméně 80% skrytých rezerv leží uvnitř společnosti , tedy zpravidla v lidských zdrojích. Ba možná i více.


Největší rezervy jsou ve vás, řídících pracovních, tedy managementu. A další nezanedbatelné rezervy leží ve vašich spolupracovnících, podřízených a zaměstnancích.

Proč tomu tak je, asi nemusíme vysvětlovat. Víme, že konfliktní jedinec dokáže úspěšně rozložit jinak profesionální a dosud dobře fungující tým. Stejně tak známe bezpočet případů, kdy neschopný nebo jen neochotný či necitlivý partner, obchodník nebo zaměstnanec, dokonale otráví a odradí zákazníka, a tak ztratí příležitost v podobě zakázky apod. Tyto a mnohé příklady z praxe moc dobře známe. Kdo z nás neztratil zajímavou šanci, či něco, na čem jsme intenzivně pracovali a vinou jiného vše tak vyšlo vniveč?

Většina skrytých rezerv leží v lidech, tedy nás samotných.  Proto také práce s lidmi patří k nejnáročnějším i nejrizikovějším. S lidským faktorem vstupuje totiž do systému a do procesu příliš mnoho faktorů, které neznáme a mnohdy ani nechápeme. Špatně se odhadují, ovlivňují, a tím i řídí. Stojí za to je však poznat a odhalit.

Pochopíme-li totiž, jak některé principy a pravidla fungují, pak lépe pochopíme vzorce jednání lidí . Pak se na obtíže logicky můžeme lépe připravi-t a  co více, můžeme při znalosti správných mechanismů procesy aktivně ovlivňovat a nebýt jen pasivními figurkami, vláčenými emocemi či neschopností jiných. Nebo i sama sebe.

V našich školeních, přednáškách a seminářích nabízíme možnost se seznámit a pochopit  principy, zákonitosti i mechanismy, které nežádoucí procesy startují a podmiňují. Stejně tak vám ukážeme dopady a důsledky nezvládnutých problémů v této oblasti. A samozřejmě v neposlední řadě odhalíme  účinné nástroje,  jak eliminovat nebo alespoň snížit negativní dopady nebo důsledky těchto jevů a  jak jim lépe předcházet. Stejně důležité jsou znalosti mechanismů opačných, tedy těch , které způsobují ty kladné, pozitivní a žádoucí atmosféry vztahů a dalších faktorů, kladně působících na osoby a jejich motivaci.

Jakými oblastmi se budeme zabývat? Zde uvádíme některé z nich:

  • Základní atmosféry vztahů. Jejich typologii, projevy a důsledky. Jak v konkrétní atmosféře působit na osoby a možnosti pozitivních změn.
  • Pomluvy a fámy jako negativní projevy vnitropolitických bojů uvnitř skupiny. Jejich typologie, příčiny vzniku a důsledky pro skupinu. Způsoby, jak jim předcházet nebo eliminovat co nejvíce jejich negativní dopady.
  • Rozhodovací vzorce jednotlivců i skupin. Priority a hodnoty vstupující do procesů rozhodování, jak je ovlivňovat a využívat ve svůj prospěch.
  • Vlastnosti a charakterové hodnoty skutečných lídrů. Vnitřní nastavení, hodnoty, jejich rozvoj. Reálné i nereálné možnosti konkrétních typů apod.
  • Další principy a zákonitosti se dozvíte na našich školeních, konkrétně modul Lidské zdroje a Já lídr.

Mgr. Miloslav Hubatka

 

 


 

 

Zapojte se aktivně do výzkumu ohledně dosahování úspěchu i Vy!

Výzva k příznivcům problematiky osobnostního rozvoje a dosahování úspěchu – prosíme vyplňte nám anonymní výzkumný test.

 

Prosíme, pomozte nám při sběru dat při výzkumu týkajícího se osobnostního rozvoje. Jde o seriózní psychologický výzkum na principu barvově-slovně asociačního testu, který je snadný, zcela anonymní (uvádí se jen věk a pohlaví) a celý test Vám zabere cca 15-20 minut Vašeho času.

Jde o zaklikávání barev, které se, dle Vás nejvíce hodí k danému slovu nebo slovnímu spojení. Nutno dodat, že žádný výsledek není ani dobrý, ani špatný, ale jde o ryze postojovou záležitost.

Vstup do snímače nejdete zde:

SNÍMAČ

BARVY ŽIVOTA

Instrukce najdete ihned na počátku snímače

Více o metodě nejdete ZDE

Děkujeme za Vaši pomoc podporu.

Miloslav Hubatka

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.


Pentagram úspěchu

Vyhledávání

Facebook

Newsletter

Naši partneři


Chytré tabuleNadané dítěMyšlenkové mapyFENCING ROOM - škola historického šermuTALENTY - web pro talentované a nadané děti