Kategorie: Výchova k úspěchu

Nadaní a rozvoj kreativity

Kreativita, tvořivost a fantazie jsou jedním z klíčových faktorů pro budoucí úspěšnost a to nejen u nadaných. Nadání je automobil, kreativita je motor a motivace a pracovitost je benzín na cestě k úspěchu.


Jedno bez druhého je vám k ničemu. Bohužel jeden z mýtů kolem nadaných je ten, že samo nadání stačí. Nestačí!!! Je vám skutečně  k ničemu bez motoru a benzínu v podobě tvořivosti a pracovitosti. Z tohoto také plyne další mýtus a to spojování talentu pouze s inteligencí, resp. s výškou IQ. Vysoce nadaný žák nebo student bez potřebné tvořivosti a  píle se v životě moc neuplatní a ani IQ nad 140 to nezmění.

Nadaní žáci často mývají i velkou fantazii a velký tvůrčí potenciál. Pozor platí to nejen pro oblast uměleckou (hudba, tanec, výtvarné umění, tvůrčí psaní …), ale i pro oblast vědy a pro oblast ryze technickou. Kreativita má mnoho podob. Může být ve vytvoření čehokoliv nového, ale také v neobvyklém a novém řešení starého problému.

Nadaní rovněž nemají rádi rutinu a nudné stereotypy. Tento fakt bývá často opomíjen a například ve školách bývá špatně interpretován v oblasti rozšiřování a obohacování učiva. Ideální způsob jak otrávit nadaného žáka je přidávat mu další práci stejného charakteru i obsahu, například když je první hotov s prací ve třídě nebo v domácích úlohách. Nelze mu dát jen více příkladů na počítání nebo více výpisků, ale je nutné dát mu tvůrčí úkol, který jej zaujme a který hlavně uspokojí jeho kreativitu, kterou má potřebu realizovat.

Rozvoj kreativity by neměl být jen vedlejším produktem ve výuce, ale jedním z hlavních cílů.

Kreativitu  a fantazii žáka je záhodno systematicky a soustavně rozvíjet. A to nejen v uměleckých předmětech, ale i v humanitních a přírodovědných předmětech.

Jak to udělat? Možností je mnoho. Jedním z nich je projektové vyučování. Využívání metody kritického myšlení nebo myšlenkových map. Každopádně je nutné, aby výklad učiva byl prezentován zajímavě a s důrazem na aktivitu žáka. Nebudeme rozvíjet žáka  správně, pokud bude ve výuce pouze pasivním činitelem, který jen poslouchá a zapisuje nebo v lepším případě papouškuje. Musí dostat prostor prezentovat své názory, dovednosti i vědomosti. Musí dostat prostor sám aktivně pracovat, plnit úkoly, řešit problémy. Samozřejmě, že připravit i realizovat vyučovací hodinu, který by splňovala tato kriteria je náročné a to nejen časově. Chce-li učitel rozvíjet kreativitu žáka, musí sám kreativně tvořit a myslet.

Obrovské možnosti v rozvoji kreativity dětí má samotná rodina. Nelze vše nechávat pouze na škole. Ano, škola by měla správně rozvíjet tuto oblast, ale rodina má stejné, ba větší možnosti. Nejvíce v předškolním věku, kde je rozvoj fantazie a tvořivosti klíčový a velmi důležitý. Proto pokud chcete něco užitečného pro svoje děti udělat, tak začněte s rozvoje této dovednosti už dnes.

Mgr.Miloslav Hubatka

 


Zapojte se aktivně do výzkumu ohledně dosahování úspěchu i Vy!

Výzva k příznivcům problematiky osobnostního rozvoje a dosahování úspěchu – prosíme vyplňte nám anonymní výzkumný test.

 

Prosíme, pomozte nám při sběru dat při výzkumu týkajícího se osobnostního rozvoje. Jde o seriózní psychologický výzkum na principu barvově-slovně asociačního testu, který je snadný, zcela anonymní (uvádí se jen věk a pohlaví) a celý test Vám zabere cca 15-20 minut Vašeho času.

Jde o zaklikávání barev, které se, dle Vás nejvíce hodí k danému slovu nebo slovnímu spojení. Nutno dodat, že žádný výsledek není ani dobrý, ani špatný, ale jde o ryze postojovou záležitost.

Vstup do snímače nejdete zde:

SNÍMAČ

BARVY ŽIVOTA

Instrukce najdete ihned na počátku snímače

Více o metodě nejdete ZDE

Děkujeme za Vaši pomoc podporu.

Miloslav Hubatka

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.


Pentagram úspěchu

Vyhledávání

Facebook

Newsletter

Naši partneři


Chytré tabuleNadané dítěMyšlenkové mapyFENCING ROOM - škola historického šermuTALENTY - web pro talentované a nadané děti